SERWIS EDUKACYJNY
DLA PRZYSZŁYCH CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH
Prosta spółka akcyjna
 
Prosta spółka akcyjna (PSA) stanowi nowy, obok spółki z o.o. i spółki akcyjnej, typ spółki kapitałowej, której działalność będzie uregulowana w Kodeksie spółek handlowych.
 

Prosta Spółka Akcyjna wejdzie w życie prawdopodobnie dopiero 1 lipca 2021 roku.

 
PSA ma łączyć zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką akcyjną.
 
Znacznie uproszczona zostanie procedura rejestracji w porównaniu z klasyczną spółką akcyjną. Aktem założycielskim PSA będzie umowa spółki, a nie tak jak ma to miejsce w przypadku klasycznej spółki akcyjnej – statut. Umowa spółki będzie mogła zostać zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie S24, co znacznie przyspieszy proces rejestracji spółki i umożliwi jej zarejestrowanie w przeciągu doby.
 
Akcjonariusze będą mieli aż trzy lata na wniesienie wskazanych w umowie spółki wkładów.
 
Dopuszczalne będą wkłady o charakterze pieniężnym jak i niepieniężnym (między innymi świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki).
 
Do zawiązania PSA wymagane będzie pokrycie kapitału akcyjnego, którego wysokość została określona jako „nie mniejszy niż 1,00 zł”. Jest to znacząca różnica w porównaniu z klasyczną spółką akcyjną, w przypadku której minimalny kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł.
 
Akcje PSA nie będą notowane na giełdzie, jednakże będzie możliwość przekształcenia PSA w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę.
 
Procedury związane z funkcjonowaniem spółki zostaną uproszczone i nastąpi ich wysoka elektronizacja (możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej albo w czasie wideokonferencji).
Zostanie uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony będzie np. przez firmę inwestycyjną albo notariusza – dopuszczalne jest wykorzystanie blockchainu do prowadzenia tego rejestru, otwierając się na najnowocześniejsze technologie,
W spółce nie będzie konieczna rada nadzorcza pojawi się możliwość powołania rady dyrektorów.
Będzie możliwość uproszczonej likwidacji spółki - skrócony został, w stosunku do innych spółek, czas potrzebny na przeprowadzenie likwidacji, a dodatkowo możliwe będzie rozwiązanie spółki bez likwidacji - przez przejęcie jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza.
 
Prosta spółka akcyjna wydaje się ciekawą alternatywą dla obecnie istniejących form prowadzenia działalności gospodarczej. Łączy zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze zmodyfikowanymi zaletami spółki akcyjnej. Celem ustawodawcy było utworzenie konstrukcji, która byłaby atrakcyjna dla młodych firm i dawała im możliwość łatwiejszego gromadzenia kapitału. Co istotne dla przedsiębiorców, jest szansa na to, że pozyskiwanie inwestorów będzie łatwiejsze niż dotychczas. Inwestorzy mogą czuć się zachęceni tym, że w przypadku PSA inwestować będą w konkretne przedsięwzięcie biznesowe, a nie rozbudowane struktury korporacyjne – jak w przypadku klasycznej spółki akcyjnej.
Aktualności
29.03.21Egzamin 27.03.2021
Do sobotniego (27.03.2021) egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych podeszło 13 osób.
Test zaliczyło 6 osób i 5 z tych osób zdały ustny.
Wśród tych 5 osób, były co najmniej 3 osoby, które przygotowywały się z naszego pakietu szkoleniowego.
Gratulujemy!


zobacz więcej
18.03.21Informacja z egzaminu 13 marca 2021 roku
13 marca odbył się egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Do egzaminu podeszło 7 osób. 5 z tych osób zdało test, a 3 osoby ustny. Wśród osób, które zdały całość była co najmniej jedna osoba, która korzystała z naszego pakietu szkoleniowego. Jesteś naszym klientem i chcesz wiedzieć jakie były za pytania na ustnym? Napisz maila na marcin@reszka.edu.pl. Przy okazju wyślemy także aktualizację.
zobacz więcej
18.02.21Egzaminy ruszają!
Po 4 miesięcznej przerwie Ministerstwo Aktywów Państwowych rusza z egzaminami dla kandydatów na członków rad nadzorczych: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/termin-i-miejsce-przeprowadzenia-egzaminu
zobacz więcej